Zorgcontractering

Maverick Advocaten wint voor de (leden) Nederlandse ggz kort geding tegen ontoereikende Wlz-tarieven

Een team van Maverick Advocaten heeft de branchevereniging de Nederlandse ggz (voorheen GGZ Nederland) en 19 leden uit heel Nederland succesvol bijgestaan in een kort geding tegen vijf zorgkantoren door ontoereikende Wlz-tarieven 2021.

De Nederlandse ggz en haar leden kwamen op tegen -6% korting op de NZa Wlz-tarieven die de zorgkantoren eenzijdig op wilden leggen voor 2021. De resterende 94% van het NZa-tarief is volgens de (leden van de) Nederlandse ggz voorzienbaar ontoereikend om kwalitatief goede zorg te leveren. De voorzieningenrechter heeft de (leden van de) Nederlandse ggz in het gelijk gesteld. De voorzieningenrechter concludeert dat zorgkantoren aanmerkelijke marktmacht hebben en bij inkoopprocedures gehouden zijn aan de aanbestedingsrechtelijke beginselen van gelijkheid, transparantie en proportionaliteit. Ook concludeert de rechter dat zorgkantoren miskennen dat zorgaanbieders geen vrijheid hebben om af te zien van het sluiten van contracten met het zorgkantoor. Voorgaande maakt dat zorgkantoren reële tarieven moeten bieden aan zorgaanbieders. De tarieven die de zorgkantoren eenzijdig wilden opleggen aan de zorgaanbieders konden de rechterlijke toets niet doorstaan. Meer in het bijzonder hebben de zorgkantoren niet onderbouwd:

  • Dat de zorg in alle gevallen doelmatiger kan worden georganiseerd en
  • Dat dit in alle gevallen kan worden bereikt door het hanteren van een zeis van -6% bij de NZa tarieven.

De voorzieningenrechter verbiedt de vijf zorgkantoren de inkoopprocedures voort te zetten, zolang niet met deugdelijk onderzoek wordt aangetoond dat met de gehanteerde tarieven in alle gevallen wordt voldaan aan de eisen die daaraan kunnen worden gesteld. Zolang daar geen sprake van is, moet minimaal het (basis)tarief(percentage) worden gehanteerd dat in 2020 is gehanteerd.

Het kort geding kreeg de nodige aandacht in de media. Voorbeelden zijn hier te vinden. Lees ook meer in dit artikel van NRC van 1 oktober 2020.

Eerder boekte Maverick Advocaten successen in (kort geding) procedures voor zorgaanbieders bij de inkoop van jeugdzorg, forensische zorg en acute ggz. Ook boekte Maverick Advocaten succes in de strijd tegen uitwassen van inkoopmacht van zorgverzekeraars. Meer informatie over de rechten van zorgaanbieders bij de zorgverkoop en de mogelijkheden voor hun brancheverenigingen om hen daarbij te ondersteunen zie: www.zorgcontractering.com.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318