Zorgcontractering

Maverick Advocaten ook in hoger beroep tarieven jeugdhulp succesvol voor Parnassia Groep en Curium LUMC

Martijn van de Hel en Wouter Jans staan Parnassia Groep en Curium LUMC bij in het hoger beroep dat de tien gemeenten uit de regio Haaglanden (H10 gemeenten) hebben ingesteld tegen de uitspraak van voorzieningenrechter over de tarieven voor de jeugdhulp (waaronder jeugd-GGZ).

Gezamenlijk met andere jeugdzorgaanbieders als Jeugdformaat hadden Parnassia Groep en Curium LUMC een kort geding aangespannen omdat zij van oordeel zijn dat de tarieven voor 2020 en 2021 ontoereikend zijn. Met de voorgenomen tarieven slagen jeugdaanbieders er niet in om hun kosten te dekken. De voorzieningenrechter heeft de jeugdzorgaanbieders in het gelijk gesteld. De voorzieningenrechter concludeerde dat de H10 gemeenten onvoldoende hebben aangetoond dat zij op proportionele wijze reële tarieven hebben vastgesteld die kostendekkend zijn en voldoen aan de eisen van de Jeugdwet.

De H10 gemeenten hebben tegen deze uitspraak hoger beroep ingesteld. De gemeenten zijn het - kort gezegd - niet eens met de wijze waarop de voorzieningenrechter het wettelijk kader voor de vaststelling van de tarieven heeft toegepast. De zitting is op 8 juni 2020 bij het Gerechtshof in Den Haag. Het hoger beroep was succesvol voor Parnassia Groep en Curium LUMC, zie hier.

Volg Maverick op Twitter en LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853