Zorgcontractering

U bevindt zich op hét informatieportal voor zorgaanbieders en hun beroeps- en brancheverenigingen over (samenwerking bij) contractering in de zorg. Deze website geeft praktische informatie over de positie van de zorgaanbieder en hun beroeps- en brancheverenigingen bij de zorginkoop door zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Het informatieportal wordt regelmatig geactualiseerd op basis van vragen van zorgaanbieders en ervaringen van de betrokken advocaten.

De zorginkoop is voor zowel aanbieders in de care als de cure sector in toenemende mate van belang. De opkomst van selectieve zorginkoop, de versnelling van het contracteerproces en de versterking van de positie van de zorgverzekeraars spelen hierbij een voorname rol. Door samenwerking bij het proces van zorginkoop kunnen efficiencyvoordelen worden behaald. Er zijn in dat kader diverse samenwerkingsvormen tussen zorgaanbieders denkbaar. Ook bestaan er voor beroeps- en brancheverenigingen mogelijkheden om advies en voorlichting te geven over en tijdens het contracteerproces. In al die gevallen dienen de betrokkenen rekening te houden met de Mededingingswet en ook de Wet marktordening gezondheidszorg.

Welke regels zijn in het kader van de bevoegdheden van Autoriteit Consument en Markt en de Nederlandse Zorgautoriteit nu van toepassing op zorgverzekeraars en zorgkantoren? Is de inzet van een zorgmakelaar of andere vertegenwoordiger bij de zorginkoop mogelijk en hoe om te gaan met het kartelverbod bij de inkoop van zorg door gemeenten? Wat is de uitwerking van de dwingende NZa-regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw in de praktijk? Op deze en andere vragen bij de zorgverkoop door zorgaanbieders en zorginkoop door de zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten wordt antwoord gegeven op dit informatieportal.

Bereid de zorginkoop 2025 voor in 11 stappen

Bekijk hieronder ook de Maverick Briefing 'Zorginkoop in het sociaal domein'

Zorgmailing

U kunt zich hier aanmelden voor onze Zorgmailing.