Zorgcontractering

Nieuws zorgcontractering

Maverick Advocaten wint voor de (leden) Nederlandse ggz kort geding tegen ontoereikende Wlz-tarieven

Een team van Maverick Advocaten stond de Nederlandse ggz en 19 ggz-aanbieders succesvol bij in een kort geding tegen vijf zorgkantoren. Lees meer >

Maverick Advocaten succesvol bij optreden tegen misbruik inkoopmacht VGZ

VGZ krijgt een ton boete van de NZa vanwege herhaalde schending NZa regeling zorginkoop. Lees meer >

Maverick Advocaten in Trouw, BD, Gooi en Eemlander, Zorgvisie en NRC over kort geding Wlz-tarieven tegen zorgkantoren

Veel media-aandacht voor het kort geding van de Nederlandse ggz en haar leden tegen zorgkantoren voor ontoereikende Wlz-tarieven 2021. Lees meer >

Maverick Advocaten procedeert namens de Nederlandse ggz en ggz-aanbieders tegen ontoereikende Wlz-tarieven

Diederik Schrijvershof, Leyla Bozkurt en Jeanne Plettenburg staan de Nederlandse ggz en achttien ggz-aanbieders bij in kort geding tegen vijf zorgkantoren inzake te lage Wlz-tarieven. Lees meer >

Maverick Advocaten adviseert de Nederlandse ggz over continuïteitsbijdrage aan GGZ-aanbieders

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg hebben de Nederlandse ggz geadviseerd inzake de continuïteitsbijdrage-regeling van Zorgverzekeraars Nederland. Lees meer >

Maverick Advocaten ook in hoger beroep tarieven jeugdhulp succesvol voor Parnassia Groep en Curium LUMC

Martijn van de Hel, Leyla Bozkurt en Wouter Jans assisteren twee jeugdzorgaanbieders in het hoger beroep van de gemeenten over tarieven voor jeugdhulp in de regio Den Haag. Lees meer >

Maverick Advocaten wint voor forensische zorgaanbieders kort geding tegen de Staat

Een team van Maverick Advocaten heeft acht aanbieders van forensische zorg succesvol bijgestaan in een kort geding tegen de Dienst Justitiële Inrichtingen, onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Lees meer >

Maverick Advocaten verzoekt NZa op te treden tegen VGZ vanwege misleiding VGZ verzekerden en schendingen regeling zorginkoop

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg dienden namens een branchevereniging van zorgaanbieders handhavingsverzoeken in bij de NZa. Lees meer >

Maverick Advocaten procedeert tegen NZa-tariefbeschikkingen GGZ en forensische zorg

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg helpen zorgaanbieders bij bezwaarprocedure tegen tariefbeschikkingen van de NZa. Lees meer >

Maverick Advocaten treedt op voor GGZ Nederland inzake schending regels bij zorginkoop door zorgverzekeraars

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg hebben namens GGZ Nederland een handhavingsverzoek bij de NZa ingediend inzake een schending van de Regeling zorginkoop door zorgverzekeraars. Lees meer >

Maverick Advocaten succesvol bij oplossing gedwongen patiëntenstop GGNet en handhaving zorgplicht Zilveren Kruis

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg adviseren GGNet bij handhaving zorgplicht Zilveren Kruis bij te laag (omzet)plafond. Lees meer >

NZa waarschuwt wederom zorgverzekeraar voor schending dwingende NZa regels zorginkoop en zegt strenger op te treden

Zorg en Zekerheid krijgt formele waarschuwing wegens schending van de NZa Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw. Lees meer >

Maverick Advocaten succesvol bij aanpak misbruik inkoopmacht zorgverzekeraars: NZa waarschuwt verzekeraars

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg behalen succes voor branchevereniging NVOS-Orthobanda met diverse handhavingsverzoeken bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Lees meer >

Maverick Advocaten staat zorgaanbieder bij in NZa AMM-onderzoek

Diederik Schrijvershof staat een zorgaanbieder bij die te maken heeft met een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar vermeende aanmerkelijke marktmacht (AMM). Lees meer >

Maverick Advocaten succesvol met drie handhavingsverzoeken bij NZa

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg dienden voor zorgaanbieders en hun branchevereniging bij de Nederlandse Zorgautoriteit met succes drie handhavingsverzoeken in over schendingen van dwingende regels door drie zorgverzekeraars. Lees meer >

Maverick Advocaten staat LVVP bij in procedure tegen CZ bij Geschilleninstantie Zorgcontractering

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg vertegenwoordigen de LVVP in een procedure bij de Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en -beslechting Zorgcontractering. Lees meer >

Maverick Advocaten succesvol bij eerste NZa boete zorgverzekeraar bij zorginkoop

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg stonden NVOS-Orthobanda, de branchevereniging voor orthopedische hulpmiddelen, bij in hun succesvolle verzoek om handhaving van de Regeling zorginkoop bij de NZa. Lees meer >

Maverick Advocaten succesvol bij CBb voor huisartsen

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg hebben VPH en LHV succesvol bijgestaan in hun beroepsprocedure bij het CBb ten aanzien van de tariefbeschikkingen huisartsenzorg van de NZa. Lees meer >

Informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op:

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Jeanne Plettenburg

T +31 20 238 20 09
M +31 61 341 70 71

Leyla Bozkurt

T +31 20 238 20 01
M +31 6 53 453 021